| Kontaktirajte nas: 064/829 75 41 | stanislav.milosevic@medicinskiaparati.com

GALABERN DOO

Pružanje zdravstvenih usluga predstavlja odgovoran posao kao sa aspekta znanja medicinskog kadra, tako i sa aspekta opreme koja mora besprekorno raditi.
Ovaj drugi deo prepustite nama – biće na obostrano zadovoljstvo.

NAŠI CILJEVI:


  • pružanje stručnih tehničkih i aplikacionih informacija kupcima pri odabiru medicinske opreme putem kontinuiranih edukacija od strane naših principala kako za prodaju tako i za servis opreme.
  • brzu isporuku u oviru ugovorenih rokova.
  • stručnu instalaciju opreme, obuku korsnika za rad sa aparatima do stepena stručne osposo bljenosti rukovanja novim uređajem.
  • besplatne konsultacije vezane za korišćenje aparata nakon isporuke kao i dopunski besplatan dolazak po zahtevu kupca nakon dve nedelje rada aparatom radi odgovora na dopunska pitanja vezana za eksploataciju aparata.
  • brz odziv na eventualnu reklamaciju i kvalitetan servis u garantnom i vangarantnom roku.
  • poštovanje želja kupaca kao naš primarni zadatak.