| Kontaktirajte nas: 064/829 75 41 | stanislav.milosevic@medicinskiaparati.com

Firma GALABERN DOO osnovana je 2003. godine. Bavi se zastupstvom i servisom medicinske opreme renomiranih svetskih proizvođača (uglavnom iz Nemačke i SAD) iz oblasti:

  • fizikalne medicine i rehabilitacije (elektroterapija, mehanoterapija, kombinovani uređaji, terapija laserom, terapija pritiskom, terapija trakcijom – ekstenzija, terapija kontinualnim pasivnim pomeranjem kuka i kolena i ramenog zgloba, hidroterapija i dr.)
  • otopedskih pomagala (ortoze za kolena-DONJOY, skočne zglobove - DONJOY, kompresivne čizme (zamena gipsa)-AIRCAST, exos termofobilne ortoze za ruku i lumbalni deo leđa - EXOS),
  • neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija odnosno EMG sa evociranim potencijalima i merenjem brzine nervne provodljivosti)
  • dermatologije (fototerapijski kabineti za celo telo, šake i stopala, ciljani fototerapijski sistemi, terapija laserom i dr.)

 

Dosledno pridržavanje zadatih ciljeva rezultiralo je uspešnom saradnjom kako sa državnim sektorom (opštim bolnicama, domovima zdravlja, specijalnim bolnicama i klinikama, sportskim klubovima i drugim ustanovama koje u okviru svoje delatnosti pružaju usluge zdravstvene zaštite) tako i sa prvatnim ordinacijama i klinikama na celokupnoj teritoriji Srbije.

Pružanje zdravstvenih usluga predstavlja odgovoran posao kao sa aspekta znanja medicinskog kadra, tako i sa aspekta opreme koja mora besprekorno raditi. Ovaj drugi deo prepustite nama – biće na obostrano zadovoljstvo.


Naši ciljevi:

  • pružanje stručnih tehničkih i aplikacionih informacija kupcima pri odabiru medicinske opreme putem kontinuiranih edukacija od strane naših principala kako za prodaju tako i za servis opreme.
  • brzu isporuku u oviru ugovorenih rokova
  • stručnu instalaciju opreme, obuku korsnika za rad sa aparatima do stepena stručne osposo bljenosti rukovanja novim uređajem
  • besplatne konsultacije vezane za korišćenje aparata nakon isporuke kao i dopunski besplatan dolazak po zahtevu kupca nakon dve nedelje rada aparatom radi odgovora na dopunska pitanja vezana za eksploataciju aparata
  • brz odziv na eventualnu reklamaciju i kvalitetan servis u garantnom i vangarantnom roku
  • poštovanje želja kupaca kao naš primarni zadatak